Halihazırda dünyada Kuantum Fiziğinde gelinmiş olan en son nokta ‘Elektrozayıf Kuramı’ ve ‘Kuantum Renk Dinamiği Kuramı’nın birlikte oluşturduğu ‘Standart Model’dir. Standart Model, şu anda dört temel kuvvetten üçünü (elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet ve zayıf nükleer kuvvet) kuantum mekaniğine uygulamayı başarmış ancak kütle çekim kuvvetini bu kuvvetlerle birleştirmeyi başaramamıştır.

Bu çalışma ile kütle çekim kuvvetini diğer üç kuvvetle birleştirmeyi sağlayan yeni bir model buluşu açıklanmaya çalışılmıştır. Bu buluş ile ‘Standart Model’den ‘Son Kuram’ olarak adlandırılan ‘Her Şeyin Kuramı Fiziği’ne geçileceği düşünülmektedir. Bu Fiziğe ‘Kuantum Kütle Çekim Teorileri’nde ‘Yaratılış Anı Fiziği’ denilmektedir. Bu çalışmada, Süpersimetri Modeli’nin temel yapısını oluşturduğu düşünülen Özdeş Evren Birimi Model (ÖEBM) ile Kütle Çekim Kuvvetini Kuantum Fizik Mekaniğine uygulayarak;

İletişim: mustafabasaran101@gmail.com

Sitede yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz. Tüm hakları saklıdır.